usluge

Efikasno upravljanje vaše investicije u tehnologiju i razvoj novih proizvoda predstavlja osnovnu komponentu vašeg profitabilnog rasta. U današnje vreme intenzivnog razvoja tehnologija, veoma je važno imati pouzdanog savetnika koji će vam omogućiti da uvek imate najbolja rešenja i odgovore za sve izazove koje donosi upravljanje novim tehnologijama.


Takođe, vaš proizvod vrhunskog kvaliteta mora biti pokriven besprekornom deklaracijom, koja će istaći sve koristi proizvoda uz istovremeno poštovanje zakonske regulative. Danas su mnogi prehrambeni proizvodi potpuno novi za većinu potrošača, a zdravstvene i nutritivne izjave na njima unose dodatnu konfuziju, što dodatno komplikuje kupovnu odluku potrošača. Potrošaču se mora ponuditi, prijateljska, prikladna izjava, ali takođe ona mora biti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kao i sa zakonodavstvo EU. IHIS-Nutricionizam ima stručnjake za savetovanje o načinu deklarisanja prehrambenih proizvoda, dodataka ishrani, proizvoda sa posebnim prehrambenim potrebama i dr.

  • Tehnološki konsalting radi poboljšanja kvaliteta postojećih proizvoda i uvođenja inovacija
  • Ekspertska pomoć pri puštanju novih funkcionalnih proizvoda
  • Razvoj novih proizvoda
  • Predlažemo zdravstvene i nutritivne izjave za prehrambene proizvode
  • Usklađujemo vaše želje za deklarisanje proizvoda sa zakonodavstvom Srbije i EU
  • Implementiramo zakonske norme (SRB i EU) koje se tiču kvaliteta proizvoda i prateće dokumentacije
  • Dajemo stručna mišljenja o proizvodima sa određenom zdravstvenom izjavom
  • Organizujemo radionice za senzorsku analizu proizvoda
  • Organizujemo radionice za deklarisanje proizvoda