Usluge

Evropska unija je usvojila 2006. g. EU 1924/2006 direktivu o ishrani i zdravstvenim izjava na proizvodima i utvrdila jedinstvena pravila deklarisanja. Osnovni razlog za donošenje jedinstvenog zakona o deklarisanju proizvoda je zaštita potrošača i slobodno kretanje robe između država članica. Približavanje Republike Srbije EU, nosi sa sobom potpuno usklađivanje pravilnika sa pravilnicima EU. Danas, mnogi proizvodi, kao i dodaci ishrani za većinu potrošača su potpuno novi, a zdravstvene i nutritivne izjave na njima unose dodatnu konfuziju kod potrošača, što dodatno utiče na kupovnu odluku.


Potrošaču se mora ponuditi, prijateljska, prikladna izjava, ali takođe ona mora biti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kao i sa zakonodavstvo EU. IHIS-Nutricionizam ima stručnjake za savetovanje o načinu deklarisanja prehrambenih proizvoda, dodataka ishrani, proizvoda sa posebnim prehrambenim potrebama i dr.

  • Predlažemo zdravstvene i nutritivne izjave za prehrambene proizvode
  • Sprovodimo klinička ispitivanja za vaše proizvode u cilju dobijanja zahtevane zdravstvene izjave
  • Implementiramo zakonske norme koje se tiču kvaliteta proizvoda i prateće dokumentacije
  • Implementiramo evropske norme kvaliteta
  • Dajemo stručna mišljenja o proizvodima sa određenom zdravstvenom izjavom
  • Usklađujemo vaše želje za deklarisanje proizvoda sa zakonodavstvom Srbije i EU
  • Predlažemo unapređenje postojećih proizvoda sirovinama sa pozitivnim efektom na zdravlje ljudi u cilju proizvodnje funkcionalnih proizvoda i način njihovog označavanja i odvajanja od sličnih proizvoda na tržištu
  • Post-marketinško praćenje proizvoda