O Nama

IHIS-Nutricionizam je članica IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun a.d. (osnovan 1971.g.). IHIS NTP Zemun se nalazi u Registru subjekata inovacione delatnosti Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.


Ihis-Nutricionizam je naučna institucija orjentisana na privredne subjekte prehrambene tehnologije. Pruža izvanrednu tehničku podršku poslujući sa brojnim relevantnim partnerima u zemlji i inostranstvu. Sa ponosom, pored sopstvenih stručnjaka, okuplja najkvalitetnije stručnjake iz oblasti tehnologije, biotehnologije, nutricionizma, kvaliteta i bezbednosti hrane.
IHIS-Nutricionizam se bavi istraživanjem u oblasti ishrane, hrane i hranljivih materija koje su potrebne našem telu za optimalan rad. Vodeći se Hipokratovom izrekom “Neka hrana bude vaš lek, a vaš lek hrana”, pored osnovne istraživačke misije IHIS-Nutricionizam pruža podršku preduzećima za poboljšanje kvaliteta proizvoda na tržištu i edukaciji proizvođača i potrošača hrane.
Specijalizovani smo za savetovanje o razvoju proizvoda sa naročitim akcentom na pravilno označavanje proizvoda, primenu zdravstvenih i nutritivnih izjava, pravilan izbor i deklarisanje funkcionalnih sastojaka, jasno označavanje funkcionalnih proizvoda za proizvođača i potrošača. Pružamo i marketinšku podršku za razdvajanje dobijenih funkcionalnih proizvoda od postojećih sličnih proizvoda na tržištu.
Naš strateški partner u oblasti konditorske industrije je firma Chocolate Science iz Beograda www.chocolatescience.rs

Sreća je kao zdravlje – ako ga ne primećuješ, znači da ga imaš.

Ivan Turgenjev

Vesti

IZVEŠTAJ SA DRUGOG REGIONALNOG SAVETOVANJA KONDITORSKE INDUSTRIJE

U organizaciji IHIS Nutricionizma, članice IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD, u ponedeljak 04.04.2016. održano je Drugo regionalno savetovanje konditorske industrije.


Savetovanje je bilo izuzetno posećeno. Učesnici savetovanja su bili domaće firme koje proizvode konditorske proizvode: Štark, Pionir, Bambi, Swisllion – Takovo, Jaffa, Medela, Nestle Adriatic S, Žitoprerada, Soja protein, Putatos, Vital, Dijamant, Gold, Gold pack, Gold pack 2003, Benlianfoods kao i studenti Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda. Savetovanju su prisustvovali i gosti iz konditorske industrije Makedonije: Vitaminka, Evropa Skoplje, Makroprogres i Lion. Iz Hrvatske savetovanje su posetili Kandit i Podravka, dok su iz BiH došli tehnolozi kompletne AS grupe sa svim svojim firmama, kao i Swisslion iz Trebinja. Iz Madjarske su savetovanju prisustvovali gosti iz firme Mondy.


Na samom početku savetovanja dr Danica Zarić je prisutnima pokazala koji su to trendovi u konditorskoj industriji bili prisutni na sajmu u Kelnu 2016 godine, a zatim su se nizala predavanja eminentnih stručnjaka. Uvaženi predavač prof. dr Biljana Pajin sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad, predstavila je mogućnost primene funkcionalnih ulja u proizvodnji mazivih krem proizvoda. Prof.dr Marica Rakin sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, detaljno je opisala kako se primenjuju bioaktivni peptidi u čokoladi i masnim punjenjima. Gost predavač iz regiona prof.dr. Draženka Komes sa Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta iz Zagreba uvele nas je u oblast funkcionalne čokolade, dok je detaljno proizvodnju funkcionalne čokolade – mlečne čokolade sa sojinim mlekom u kugličnom mlinu predstavila dr Danica Zarić. Šta je novo u proceni namenskog kvaliteta pšeničnog brašna za fine pekarske proizvode detaljno je objasnila dr Aleksandra Torbica, naučni savetnik Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, Novi Sad. Interesantno predavanje o ambalaži, oznakama i problemima u označavanju imala je profesorka dr Vera Lazić sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad.


Sponzori Drugog regionalnog savetovanja konditorske industrije su prezentovali svoje proizvode. Sponzor kakao sirovina je firma Cargill, koja je predstavila svoje čokolade, zajedno sa njihovim predstavnikom u Srbiji firmom KUK. Prezentaciju je održao gospodin Sjaak Burghoorn. Kao glavni sponzor u aromama i ostalim sirovinama za konditorsku industriju bio je Brentag sa svojim Srpskim predstavnikom –firmom Brentag Srbija a njihovu priču o firmi i proizvodima čuli smo od Rumena Čečkin, direktora prodaje za Jugoistočnu Evropu, kao i menadžera prodaje Brentag Srbije Bojana Popovića. U foajeu, njihova firma Givaudan, je aplicirala arome u konditorske proizvode, pa su učesnici savetovanja mogli i da se odmah uvere u kvalitet ponudjenih aroma i da se opredele za neku od njih. Glavni sponzor u mastima i uljima, ove godine je bila firma VFI iz Austrije, zajedno sa srpskim predstavnikom firmom - Morexada. Takođe firma Viktoriaoil je predstavila suncokretov/repičin lecitin, kao i sojine proteine, a firma SIGMA PROCES, je predstavila opremu koju izrađuje za konditorsku industrijuu Srbiji al ii regionu.


Zaključak savetovanja može da se nađe u rečima dr Danice Zarić,direktorke IHIS Nutricionizma „Rešenje za regionalnu konditorsku industriju moglo bi biti u objedinjavanju domaćih naučnih dostignuća koja treba da se primene u ovoj oblasti u cilju stvaranja kvalitetnih i konkurentnih proizvode za naše, ali i zahtevno evropsko tržište. Rešenje je i u uvođenju novih tehnologija, funkcionalnih sirovina za čokoladu, keks i vafel proizvode, namenskih masti za masna punjenja keksa, vafla, čokoladnih dezerata. Potrebno je mnogo čvršće povezivanja privrede i nauke".


Istraživanje

Prema FAO/WHO World Declaration on Nutrition (1992) osiguranje dovoljne količine raznovrsne, zdravstveno bezbedne hrane osnovno je ljudsko pravo. Zadovoljenje nutritivnih potreba i osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane važni su faktori u prevenciji nastanka čitavog niza bolesti i poremećaja. Stoga su zdrava ishrana i bezbednost hrane uslov postizanja, održavanja i unapređenja zdravlja ljudi.


Hrana je neophodna za ljudski rast, razvoj i telesne funkcije. Dobra ishrana zahteva dobro izbalansiranu hranu koja obezbeđuje adekvatnu dnevnu količinu svih klasa hranljivih materija i optimalni unos energije za ljudsko telo. Hrana mora biti bezbedna, hranljiva i dostupna na održiv način.


 • Pored osnovnog istraživanja prehrambenih proizvoda (njihove nutritivne i energetske vrednosti) i dodataka ishrani, istražujemo i mogućnosti za njihovo unapređenje, inovacije i predlažemo inovacione proizvode na tržištu

 • Istražujemo uticaj funkcionalnih sirovina na zdravlje ljudi

 • Istražujemo uticaj hranljivih sastojaka prehrambenog proizvoda na metabolizam

 • Istražujemo uticaj funkcionalnih sirovina na metabolizam

 • Istražujemo uticaj zagađivača hrane koji su u nju dospeli iz životne sredine ili tokom prerade i proizvodnje

Usluge

Evropska unija je usvojila 2006. g. ES1924/2006 direktivu o ishrani i zdravstvenim izjava na proizvodima i utvrdila jedinstvena pravila deklarisanja. Osnovni razlog za donošenje jedinstvenog zakona o deklarisanju proizvoda je zaštita potrošača i slobodno kretanje robe između država članica. Približavanje Republike Srbije EU, nosi sa sobom potpuno usklađivanje pravilnika sa pravilnicima EU. Danas, mnogi proizvodi, kao i dodaci ishrani za većinu potrošača su potpuno novi, a zdravstvene i nutritivne izjave na njima unose dodatnu konfuziju kod potrošača, što dodatno utiče na kupovnu odluku.


Potrošaču se mora ponuditi, prijateljska, prikladna izjava, ali takođe ona mora biti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kao i sa zakonodavstvo EU.
IHIS-Nutricionizam ima stručnjake za savetovanje o načinu deklarisanja prehrambenih proizvoda, dodataka ishrani, proizvoda sa posebnim prehrambenim potrebama i dr.


 • Predlažemo zdravstvene i nutritivne izjave za prehrambene proizvode

 • Sprovodimo klinička ispitivanja za vaše proizvode u cilju dobijanja zahtevane zdravstvene izjave

 • Implementiramo zakonske norme koje se tiču kvaliteta proizvoda i prateće dokumentacije

 • Implementiramo evropske norme kvaliteta

 • Dajemo stručna mišljenja o proizvodima sa određenom zdravstvenom izjavom

 • Usklađujemo vaše želje za deklarisanje proizvoda sa zakonodavstvom Srbije i EU

 • Predlažemo unapređenje postojećih proizvoda sirovinama sa pozitivnim efektom na zdravlje ljudi u cilju proizvodnje funkcionalnih proizvoda i način njihovog označavanja i odvajanja od sličnih proizvoda na tržištu

 • Post-marketinško praćenje proizvoda

Seminari i radionice

Poštovane koleginice i kolege,

IHIS NUTRICIONIZAM Vas poziva da aktivno učestvujete u radu V međunarodnog Savetovanja HRANA, ISHRANA & ZDRAVLJE, koje je posvećeno zakonodavstvu prehrambenih proizvoda i suplemenata, ali obrađuje i temu: Vitamini i minerali u prehrambenim proizvodima i suplementima. Savetovanje će se održati 11. oktobra 2016. u Hotelu Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K - Beograd.

Edukacija

IHIS-Nutricionizam planira, priprema i realizuje edukativne programe, seminare i konferencije sa radionicama u cilju unapređenja nivoa opštih i posebnih znanja potrebnih u proizvodnji, preradi i nutritivnim svojstima hrane.


Edukaciju sprovode doktori prehrambene struke IHIS-Nutricionizma uz angažovanje eksternih domaćih i inostranih eksperata.


DRUGO SAVETOVANJE KONDITORSKE INDUSTRIJE, APRIL 2016.

Danica Zarić

download

Biljana Pajin

download

Marica Rakin

download

Danica Zarić

download

Vera Lazić

download

Aleksandra Torbica

download

Draženka Komes

download

SAVETOVANJE HRANA, ISHRANA I ZDREAVLJE IV, OKTOBAR 2015.

Christine

download

Danica Zaric

download

Jagoda Jorga

download

Kromerova

download

Branislav Raketic

download

SAVETOVANJE KONDITORSKE INDUSTRIJE REGIONA, APRIL 2015.

Saska Biorcevic

download

Biljana Pajin

download

Marica Rakin

download

Cargill

download

KUK SRBIJA Loders Croklaan

download

Djerdj Karlovic

download

FINS PRODUCT

download

Danica Zaric I

download

Drago Subaric

download

Aleksandra Torbica

download

Danica Zaric II

download

MEĐUNARODNO SAVETOVANJE HRANA, ISHRANA & ZDRAVLJE III, OKTOBAR 2014.

Jagoda Jorga

download

Darija Vranešić Bender

download

Marica Rakin

download

Biljana Pajin

download

Ivan Stanković

download

Sponzor

download

Nicola Conte Salinas

download

Lea Pollak

download

Danica Zarić

download

RADIONICA ODGOVORI NA PITANJA O NOVOJ DOMAĆOJ I EU REGULATIVI ZA HRANU I SUPLEMENTE, MAJ 2014.

LEA POLLAK

download

BRANISLAV RAKETIĆ

download

mr RAŠA MILANOV I MIRJANA VELJKOVIĆ

download

IVAN STANKOVIĆ

download

LEA POLLAK

download

DANICA ZARIĆ

download

radionica za deklarisanje, februar 2014.

LEA POLLAK

download

BRANISLAV RAKETIĆ

download

IVAN STANKOVIĆ

download

LEA POLLAK

download

DANICA ZARIĆ

download

Savetovanje Hrana, ishrana i zdravlje 2012.

DANICA ZARIĆ

download

IVAN STANKOVIĆ

download

MIROSLAV VRVIĆ

download

JAGODA JORGA

download

RAŠA MILANOV

download

MARICA RAKIN

download

DANICA ZARIĆ

download

MIRJANA FRANKOVIĆ

download

IVAN ZORIĆ

download

Mediji

TV


Štampani mediji

Politika – Intervju sa dr. Danicom Zarić 07.07.2014

link

Politika – Intervju sa dr. Danicom Zarić 16.09.2013

download

Politika Potrošač 19.09.2013

download

Naše novine 16.09.2013

download

Večernje novosti 11.09.2013

download

Bilje i zdravlje 18.10.2013

download

Danas 12.11.2013.

download

Market, novembar 2013.

download

Doživeti 100 , oktobar 2013, strana 66-70

download

Radio


eKapija o Ihis Nutricionizamu

Danica Zarić, direktorka "IHIS Nutricionizma" - Doktorka za čokoladu

IHIS Nutricionizam

Rampa na izvoz srpske hrane 24.07.2013.

O istraživanju IHIS Nutricionizma 11.09.2013

Usvojen novi Pravilnik o deklarisanju hrane 13.10.2013.

Ihis-Nutricionizam

+381 11 716 8154, +381 11 619 4991

Batajnički put 23, 11080 Beograd-Zemun

office@ihis-nutricionizam.rs
danica.zaric@ihis-nutricionizam.rs
marijana.stamenkovic@ihis-nutricionizam.rs