istraživanje

Prema FAO/WHO World Declaration on Nutrition (1992) osiguranje dovoljne količine raznovrsne, zdravstveno bezbedne hrane osnovno je ljudsko pravo. Zadovoljenje nutritivnih potreba i osiguranje zdravstvene bezbednosti hrane važni su faktori u prevenciji nastanka čitavog niza bolesti i poremećaja. Stoga su zdrava ishrana i bezbednost hrane uslov postizanja, održavanja i unapređenja zdravlja ljudi.


Hrana je neophodna za ljudski rast, razvoj i telesne funkcije. Dobra ishrana zahteva dobro izbalansiranu hranu koja obezbeđuje adekvatnu dnevnu količinu svih klasa hranljivih materija i optimalni unos energije za ljudsko telo. Hrana mora biti bezbedna, hranljiva i dostupna na održiv način.

  • Pored osnovnog istraživanja prehrambenih proizvoda (njihove nutritivne i energetske vrednosti) i dodataka ishrani, istražujemo i mogućnosti za njihovo unapređenje, inovacije i predlažemo inovacione proizvode na tržištu
  • Istražujemo uticaj funkcionalnih sirovina na zdravlje ljudi
  • Istražujemo uticaj hranljivih sastojaka prehrambenog proizvoda na metabolizam
  • Istražujemo uticaj funkcionalnih sirovina na metabolizam
  • Istražujemo uticaj zagađivača hrane koji su u nju dospeli iz životne sredine ili tokom prerade i proizvodnje