oktobar 2018.

savetovanje hrana, ishrana i zdravlje 7

april 2018.

IV regionalno konditorsko savetovanje

oktobar 2017.

savetovanje hrana, ishrana i zdravlje 6

maj 2017.

alergeni u upakovanoj i neupakovanoj ...

april 2017.

treće savetovanje konditorske industrije regiona