maj 2017

ALERGENI U UPAKOVANOJ I NEUPAKOVANOJ HRANI

april 2017

TREĆE SAVETOVANJE KONDITORSKE INDUSTRIJE

oktobar 2016

MEĐUNARODNO SAVETOVANJE HRANA ISHRANA I ZDRAVLJE V

april 2016

DRUGO SAVETOVANJE KONDITORSKE INDUSTRIJE

oktobar 2015

MEĐUNARODNO SAVETOVANJE HRANA ISHRANA I ZDRAVLJE IV

april 2015

SAVETOVANJE KONDITORSKE INDUSTRIJE REGIONA